Online leestraining: nu ook een Engelstalige versie beschikbaar.

Basisuitleg en leestest (nulmeting)

Met een leescursus van Pro Read is lezen niet vervelend meer.Gemiddeld lezen we met 250 woorden per minuut (wpm). Maar onze hersenen kunnen meer dan 800 wpm verwerken. Het gevolg: ons brein raakt verveeld. Tijdens het lezen verslapt de concentratie, gedachten dwalen af en het begrip vermindert.

Deze training helpt je een betere, efficiëntere lezer te worden. Door het aanleren van nieuwe vaardigheden en afleren van belemmerende leesgewoontes als:

  • Subvocaliseren = het hardop of in gedachten ‘meelezen’
  • Regressie = het (on)vrijwillig teruglezen in een tekst en het heen en weer springen van je ogen tussen de woorden
  • Slechte oogfixaties = focus op ‘woord-voor-woord’ door een beperkt blikveld

Leestests tijdens de training toetsen het gebruik van nieuwe vaardigheden en meten je resultaten in Effectieve Leessnelheid (ELS) = Snelheid x % Begrip. Verbeteringen zijn aanzienlijk en permanent.

Opvallende verbeteringen na de leestraining

Op basis van de resultaten van tienduizenden cursisten die aan onze leescursussen hebben deelgenomen (zowel online als klassikaal), weten wij ook wat de gemiddelde voortuitgang is in leessnelheid, begrip en effectieve leessnelheid. Na afloop van de training zien we de volgende, spectaculaire resultaten (gemiddeld):

  • Onze cursisten lezen 81% meer Woorden Per Minuut (WPM): 455 in plaats van 252
  • Bij vragen over de gelezen tekst, neemt het aantal goede antwoorden (Begrip) toe met 26%: van 65% naar 82%
  • De Effectieve Leessnelheid (ELS, het aantal woorden per minuut gedeeld door het percentage begrip) gaat van 164 naar naar 373, een verbetering van 128% = meer dan een verdubbeling!

Grote verbeteringen na een leescursus van Pro Read.

Hier vind je nog wat meer informatie over de geschiedenis en de wetenschappelijke onderbouwing van onze cursus.

Leestest: snelheid en begrip testen

Test je huidige leessnelheid en begrip hier.Alleen de leessnelheid testen betekent weinig. Wat veel voorkomt is dat mensen de tekst scannen in een Z of S vorm en dan denken dat ze er zijn. Het probleem is dan vaak dat het begrip laag is en dat testen we hier met een aantal vragen zodat we een goed inzicht krijgen in hoeverre je effectief leest!

Hoe werkt deze leestest

Klik op START en ga lezen. Lees niet sneller of langzamer dan wanneer je normaal iets leest voor een goed begrip. Als je klaar bent klik dan op STOP waarna de vragen verschijnen. Na de laatste vraag krijg je een overzicht van jouw resultaten.